INŻYNIERIA MEBLARSTWA

INŻYNIERIA MEBLARSTWA

O kierunku

Studia I stopnia (inżynierskie, 7 semestrów) stacjonarne i niestacjonarne

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z praktycznym przygotowaniem w zakresie plano-wania, przygotowania i utrzymania systemów produkcji mebli. Poznasz techniki i technologie meblarskie, właściwości materiałów, podstawy zapisu i projektowania konstrukcji mebli z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, wzornictwa, procesów logistycznych i zarządzania produkcją. Dzięki ścisłej współpracy z producentami mebli, w czasie studiów i podczas długoterminowych praktyk w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bardzo dobrze poznasz specyfikę branży meblarskiej.