LOGISTYKA

LOGISTYKA

O kierunku

Studia I stopnia (inżynierskie, 7 semestrów) stacjonarne i niestacjonarne możliwość kontynuacji na studiach II stopnia (magisterskie, 3 semestry)

Zdobędziesz praktyczne przygotowanie o charakterze inżynierskim, w szczególności wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania logistycznego na poziomie operacyjnym i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Dowiesz się, jak dobrać optymalny środek transportu, zaplanować trasę i koszty, jak bezpiecznie dostarczyć przesyłkę na czas. Będziesz przygotowany do pracy w centrach logistycznych, działach transportu i spedycji: zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw transportowych, parków maszynowych oraz do podjęcia własnej działalności gospodarczej.