Szkoła Giełdowa

Szkoła Giełdowa

Fundacja GPW oraz Politechnika Białostocka zapraszają do udziału w kursie „Podstawy inwestowania na giełdzie”. Program realizowany jest pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Po ukończeniu kursu, słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie” Szkoły Giełdowej.

W ramach 14 godzinnego kursu początkujący inwestorzy oraz potencjalni przyszli inwestorzy mogą od praktyków zdobywać wiedzę o tym jak funkcjonuje rynek kapitałowy i jak zacząć swoją przygodę z giełdą.

Wykłady w Szkole Giełdowej prowadzone są przez wykładowców uczelni wyższych, praktyków i specjalistów rynku kapitałowego. Program obejmuje zagadnienia, których znajomość jest niezbędna w inwestowaniu, takie jak funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, analiza spółek, sposoby oceny ryzyka, psychologia inwestowania i wiele innych.

Do udziału w kursie zachęcamy wszystkich, którzy myślą o inwestowaniu na giełdzie – teraz lub w przyszłości.


  

dr Iwona Piekunko-Mantiuk
pracownik naukowo-dydaktyczny
Politechnika Białostocka
Wydział Zarządzania

dr Sławomir Ignatiuk
pracownik naukowo-dydaktyczny
Politechnika Białostocka
Wydział Zarządzania

Marcin Brendota
Analityk
Dom Maklerski Alior 

Joanna Łukian-Dziaduła
Makler
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Oddział w Białymstoku

        

Zapisy i opłaty:

Koszt uczestnictwa w kursie „Podstawy inwestowania na giełdzie” wynosi 370 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o:

  • wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego

www.gpw.pl/podstawy-inwestowania-na-gieldzie  

  • wniesienie opłaty w wysokości 370 zł na konto Fundacji GPW: Pekao SA 34 1240 1037 1111 0010 6379 4415.

Po wysłaniu zgłoszenia i dokonaniu wpłaty każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie wpłaty i podstawowe informacje na temat kursu.

Warunki rezygnacji

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia, koszty kursu nie podlegają zwrotom.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć. W takim przypadku sekretariat powiadomi każdego zainteresowanego telefonicznie lub pisemnie o zwrocie kosztów albo o zmianie terminu zajęć. Fundacja GPW nie zwraca opłaty manipulacyjnej związanej z przelewem lub nadaniem przekazu.


PODSTAWY INWESTOWANIA NA GIEŁDZIE
Termin kursu: 24 – 26.01.2020          

Harmonogram odbywania kursu
piątek  - godz. 17.00 - 20.00
sobota  - godz. 9.00 - 14.30
niedziela  - godz. 9.00 - 15.30   

PROGRAM

Program kursu Szkoły Giełdowej realizowany jest w trakcie pięciu wykładów i obejmuje łącznie 14 godzin. W kursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych.

Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu rynku kapitałowego, wykładowcy akademiccy oraz pracownicy instytucji rynku giełdowego.

TEMATYKA KURSU

Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godziny), w tym m.in.:

Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (3 godziny), w tym m.in.:

Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3 godziny), w tym m.in.:

Wybór i ocena spółki (3 godziny), w tym m.in.:

Analiza techniczna, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (3 godziny), w tym m.in.:

Szczegółowe informacje o omawianych na kursie zagadnieniach znajdują się na stronie Giełdy Papierów Wartościowych  www.gpw.pl/podstawy-inwestowania-na-gieldzie