TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA

O kierunku

Studia I stopnia (licencjackie, 6 semestrów) stacjonarne i niestacjonarne

Zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę m.in. z zakresu ekonomii, geografii turystycznej, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, socjologii czasu wolnego czy zrównoważonego gospodarowania środowiskiem, która pozwoli Ci rozwinąć umiejętności profesjonalnego zarządzania turystyką, w tym samodzielnego planowania i projektowania dokumentacji turystycznej, organizacji i realizacji przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji.