ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE

O kierunku

Studia I stopnia (licencjackie, 6 semestrów) stacjonarne i niestacjonarne możliwość kontynuacji na studiach II stopnia (magisterskie, 4 semestry)

Zdobędziesz wiedzę praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i ekonomii. Poznasz prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego i analizy ekonomicznej. Będziesz umiał rozpoznać i rozwiązać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Studia przygotują Cię do pracy na stanowiskach specjalisty w systemie zarządzania, menadżera średniego i wyższego szczebla, doradcy  i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym i publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.