ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

O kierunku

Studia I stopnia (inżynierskie, 7 semestrów) stacjonarne i niestacjonarne możliwość kontynuacji na studiach II stopnia (magisterskie, 3 semestry)

Zdobędziesz gruntowne wykształcenie techniczno-ekonomiczne oraz odpowiednie kwalifikacje do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem projektami, projektowaniem proce-sów wytwórczych, wdrażaniem nowoczesnych technologii oraz organizowaniem działalności produkcyjnej. Ten kierunek ma charakter interdyscyplinarny, łączy przygotowanie inżynierskie z dziedziny mechaniki i informatyki z umiejętnościami menedżerskimi.