ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA USŁUG

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA USŁUG

O kierunku

Studia I stopnia (inżynierskie, 7 semestrów) stacjonarne i niestacjonarne

Zdobędziesz wiedzę z zakresu planowania biznesowego uwzględniającego sfery: techniczną, organizacyjną, marketingową i finansową. Poznasz narzędzia informatyczne wykorzystywane w projektowaniu, planowaniu, realizacji i zarządzaniu usługami. Będziesz potrafił konfigurować i wdrażać rozwiązania informatyczne z różnych dziedzin, które mają zastosowanie w działalności usługowej.