Biblioteka WIZ

Biblioteka Wydziału Inżynierii Zarządzania gromadzi i udostępnia literaturę ściśle związaną z kierunkami kształcenia prowadzonymi na Wydziale, a także realizowanymi badaniami naukowymi. Tematyka zbiorów jest dosyć szeroka i obejmuje pozycje m.in. z zakresu: zarządzania, logistyki, inżynierii produkcji, finansów, rachunkowości, bankowości, stosunków międzynarodowych, turystyki, politologii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii, systemów informatycznych, statystyki, prawa i inne.

Zbiory Biblioteki WIZ to 25 tysięcy książek, 61 tytułów bieżąco prenumerowanych czasopism oraz ponad 1500 woluminów czasopism archiwalnych, 121 jedn. zbiorów specjalnych (dokumenty elektroniczne, normy, materiały audiowizualne).

Większość zbiorów udostępniana jest na miejscu w czytelni, część wypożyczana także na zewnątrz (zgodnie z Regulaminem Biblioteki PB).

W czytelni użytkownicy mogą korzystać z: 
  • wolnego dostępu do ok. 7.000 zbiorów ułożonych według różnych działów wiedzy (pozostałe zbiory udostępniane są przez bibliotekarza),
  • wolnego dostępu do wszystkich bieżących i niektórych archiwalnych numerów czasopism i gazet,
  • 30 miejsc do pracy indywidualnej cichej,
  • 10 stanowisk komputerowych z dostępem do bibliotecznego systemu ALEPH i Internetu,
  • dostępu do Internetu bezprzewodowego,
  • skanera samoobsługowego Zeta Zeutschel.
  •              

Do dyspozycji użytkowników jest także pomieszczenie do pracy grupowej dla max. 8 osób wyposażone
w 4 komputery z dostępem do Internetu.

Więcej informacji na stronie Biblioteki PB.

Zobacz  też: