Certyfikacja procesowa

W stronę praktyki - Program Certyfikacji Procesowej na Wydziale Inżynierii Zarządzania  

Podejście procesowe odgrywa obecnie kluczową rolę w zarządzaniu zarówno przedsiębiorstwem jak i jednostkami administracji państwowej czy też samorządowej. Rozwijanie kompetencji procesowych przez pracowników i menedżerów zajmujących się projektowaniem i analizą procesów biznesowych często warunkuje ich dalszy rozwój zawodowy. Wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania procesami są również istotne dla osób zaangażowanych w projekty związane z analizą systemów, zarządzaniem jakością, analizą biznesową, projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji i ich zapotrzebowaniu na specjalistów z zakresu zarządzania procesami Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej wspólnie z BOC Information Technologies Consulting Sp. z o. o. uruchomił Program Certyfikacji Procesowej. Jego celem jest podnoszenie kompetencji biznesowych studentów z zakresu zarządzania procesami poprzez poszerzenie ich wiedzy zdobytej na zajęciach dydaktycznych. Udział w Programie umożliwia także studentom poznanie praktycznych aspektów zarządzania procesami wynikających z doświadczeń, wdrożeń oraz szkoleń realizowanych przez BOC. Koordynatorem Programu Certyfikacji Procesowej na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej jest dr inż. Arkadiusz Jurczuk.

 

Program Certyfikacji Procesowej skierowany jest do studentów Wydziału Zarządzania studiujących na kierunku zarządzanie. Studenci biorący dział w programie certyfikacji otrzymują możliwość uczestniczenia w seminariach online. Są to zajęcia dodatkowe poszerzające zdobytą w trakcie studiów wiedzę i umiejętności, jednocześnie przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego. Studenci uczestniczący w programie mają również dostęp do platformy e-learningowej zawierającej nagrania seminariów online, slajdy i dodatkowe materiały wspierające przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego. Studenci po zadaniu egzaminu otrzymują certyfikat potwierdzający ich kompetencje procesowe.