Kontakt


Dziekanat Wydziału Inżynierii Zarządzania

Rok akademicki 2017/2018

Kierownik dziekanatu: mgr Joanna Grabarska, tel. (85) 746-98-10, adres e-mail j.grabarska@pb.edu.pl

Zastępca kierownika: mgr Artur Kozłowski, tel. (85) 746-98-14, adres e-mail a.kozlowski@pb.edu.pl

Godziny przyjęć interesantów:

Studia stacjonarne:

Poniedziałek: 11:00 – 15:00
Wtorek: 11:00 – 15:00
Środa: 11:00 – 15:00
Czwartek: 8:00 – 10:00
Piątek: 11:00 – 15:00

Studia niestacjonarne (w terminach zjazdów):

Sobota: 8:00 – 12:00

 
                                             
                

Kierunek

Rok

Stacjonarne

Niestacjonarne


  Logistyka

I stopnia

I

Beata Wojniusz
tel. (85) 746-98-11

b.wojniusz@pb.edu.pl

                              

Joanna Iwaniuk

tel. (85) 746-98-11
j.iwaniuk@pb.edu.pl

              

II

Artur Kozłowski
tel. (85) 746-98-14

a.kozlowski@pb.edu.pl

Joanna Iwaniuk
tel. (85) 746-98-11

j.iwaniuk@pb.edu.pl

                            

III

Artur Kozłowski
tel. (85) 746-98-14

a.kozlowski@pb.edu.pl

Artur Kozłowski
tel. (85) 746-98-14

a.kozlowski@pb.edu.pl

IV

Joanna Iwaniuk
tel. (85) 746-98-11

j.iwaniuk@pb.edu.pl

 

Beata Wojniusz
tel. (85) 746-98-11

b.wojniusz@pb.edu.pl

 Logistyka

  II stopnia 

I

 

Joanna Iwaniuk

tel. (85) 746-98-11

j.iwaniuk@pb.edu.pl


(Logistics)

Kira Chiżniak

tel. (85) 746-98-12

k.chizniak@pb.edu.pl

 

-

II

 

Joanna Iwaniuk

tel. (85) 746-98-11

j.iwaniuk@pb.edu.pl

 
Joanna Iwaniuk
tel. (85) 746-98-11
j.iwaniuk@pb.edu.pl

  TiR
I stopnia
 

 

I

Anna Borucka
tel. (85) 746-98-12
a.borucka@pb.edu.pl

-

II

Anna Borucka
tel. (85) 746-98-12
a.borucka@pb.edu.pl

-

III

Anna Borucka
tel. (85) 746-98-12
a.borucka@pb.edu.pl

-

Zarządzanie
I stopnia
 

I

Anna Borucka
tel. (85) 746-98-12
a.borucka@pb.edu.pl

Anna Borucka
tel. (85) 746-98-12
a.borucka@pb.edu.pl

II

Joanna Grabarska
tel. (85) 746-98-10
j.grabarska@pb.edu.pl

             

-

III

Joanna Grabarska
tel. (85) 746-98-10
j.grabarska@pb.edu.pl

-

 Zarządzanie

  II stopnia 

I

 

Joanna Iwaniuk
tel. (85) 746-98-11

j.iwaniuk@pb.edu.pl


(Management)

Kira Chiżniak

tel. (85) 746-98-12

k.chizniak@pb.edu.pl

 

Marta Kościuk
tel. (85) 746-98-13
m.kosciuk@pb.edu.pl

                            

II

 

Beata Wojniusz
tel. (85) 746-98-11

b.wojniusz@pb.edu.pl


(Management)

Kira Chiżniak

tel. (85) 746-98-12

k.chizniak@pb.edu.pl

Kira Chiżniak
tel. (85) 746-98-12
k.chizniak@pb.edu.pl

Zarządzanie
i inżynieria usług
 
                                              

I

Janina Matysewicz
tel. (85) 746-98-13
j.matysewicz@pb.edu.pl

    

-

                        

III

Janina Matysewicz
tel. (85) 746-98-13
j.matysewicz@pb.edu.pl

 

-

Zarządzanie
i inżynieria produkcji

I stopnia
  

I

     

Janina Matysewicz
tel. (85) 746-98-13
j.matysewicz@pb.edu.pl

 

-

II

     

Janina Matysewicz
tel. (85) 746-98-13
j.matysewicz@pb.edu.pl

 

Janina Matysewicz
tel. (85) 746-98-13
j.matysewicz@pb.edu.pl

 

III

     

Beata Wojniusz
tel. (85) 746-98-11

b.wojniusz@pb.edu.pl

 

Janina Matysewicz
tel. (85) 746-98-13
j.matysewicz@pb.edu.pl

 

IV

   

Janina Matysewicz
tel. (85) 746-98-13
j.matysewicz@pb.edu.pl

  

-

Zarządzanie
i inżynieria produkcji

II stopnia
I Beata Wojniusz
tel. (85) 746-98-11
b.wojniusz@pb.edu.pl
Beata Wojniusz
tel. (85) 746-98-11
b.wojniusz@pb.edu.pl
II Kira Chiżniak
tel. (85) 746-98-12
k.chizniak@pb.edu.pl
-
POMOC MATERIALNA
Marta Kościuk
tel. (85) 746-98-13
m.kosciuk@pb.edu.pl