Opłaty

  

Wysokość czesnego
dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2017/2018

     

Kierunek

Stopień

Czesne

(opłata za każdy semestr)

Logistyka

I stopień

3500 zł

     

II stopień

3000 zł

    

Turystyka i rekreacja

I stopień

3300 zł

    

Zarządzanie

I stopień

3300 zł

    

II stopień

3300 zł

    

Inżynieria meblarstwa

  

I stopień

2800 zł

    

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I stopień

3300 zł

     

II stopień

3700 zł

    
            

Wysokość opłat za powtarzanie określonych zajęć
z powodu niezadowalających wyników w nauce
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2017/2018    

Forma

Opłata (zł/godz. zajęć)

Wykład

18,00

Ćwiczenia audytoryjne

19,00

Seminarium

30,00

Zajęcia laboratoryjne

45,00

Zajęcia projektowe

36,00

Pracownia specjalistyczna

36,00

Ćwiczenia terenowe

18,00

Ćwiczenia z języka obcego

9,00

Ćwiczenia z wychowania fizycznego

6,00