Jakość kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest powoływana przez Radę Wydziału Inżynierii Zarządzania. Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia należy, między innymi, monitorowanie realizacji standardów kształcenia, ocena i analiza procesu nauczania, ocena warunków prowadzenia zajęć oraz analiza opinii studentów i absolwentów na temat jakości kształcenia na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Rada Wydziału powołała w dniu 14 września 2016 roku nowy skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na czas trwania kadencji 2016-2020.

Informacje