Współpraca z partnerami z Chin

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej intensywnie rozwija współpracę z naukową i dydaktyczną z Chinami. Głównym partnerem WIZ PB jest Zhejiang University Ningbo lnstitute ot Technology. To właśnie z tą jednostką Politechnika Białostocka powołała w 2016 roku centrum naukowo-dydaktyczne o nazwie Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach. Współpraca z partnerami chińskimi ma na celu:

 • kształcenie studentów, w tym polskich i chińskich na podstawie umowy o podwójnym dyplomowaniu;
 • kształcenie studentów z innych krajów;
 • organizacja szkół letnich dla studentów oraz pracowników uczelni polskich i chińskich oraz innych krajów;
 • wymiana kadry naukowo-dydaktycznej (visiting professors);
 • wymiana studentów;
 • wspólne opracowywanie programów kształcenia;
 • organizowanie konferencji i seminariów naukowych;
 • wspólne aplikowanie o granty naukowe i dydaktyczne;
 • podejmowanie wspólnych tematów prac naukowych;
 • opracowywanie i publikowanie wspólnych prac naukowych oraz dydaktycznych;
 • podejmowanie wspólnych działań związanych z upowszechnianiem efektów działalności naukowej i dydaktycznej;
 • inne formy aktywności naukowej i dydaktycznej.

Szkoły letnie

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej i Zhejiang University Ningbo lnstitute ot Technology co roku organizują Letnie Szkoły Logistyki - dla polskich studentów w Chinach i dla chińskich studentów w Polsce. Do tej pory w tej formie kształcenia wzięło udział prawie 100 studentów PB i ZJUNIT. Szkoły letnie to nie tylko możliwość pozyskania wiedzy przekazywanej przez wysokiej klasy specjalistów, lecz również okazja do poznania kultury, historii i przyrody kraju gospodarzy.

              

 

W dniach 21-26 kwietnia 2017 roku władze Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach przebywały w Chinach. Celem wizyty był udział w pierwszym corocznym „Forum of Central Eastern Europe Logistics Park. The opportunity and prospect of China-Central Eastern Europe trade logistics with 'one belt one road' initiative” oraz rozmowy z władzami uniwersytetu Zhejiang University Ningbo Institute of Technology i władzami miasta Ningbo o dalszym rozwoju współpracy.
             Bartłomiej Szyluk z kierunku logistyka, dzięki współpracy pomiędzy Politechniką Białostocka i The School of Management of Zhejiang University Ningbo Institute of Technology, przebywał na studiach w Chinach.


W sierpniu 2016 roku 20 studentów Wydziału Zarządzania oraz ich opiekun, dr Katarzyna Dębkowska, wzięli udział w szkole letniej w Zhejiang University Ningbo Institute of Technology w Chinach.


W lipcu 2016 roku 14 studentów wraz z opiekunem z Zhejiang Ningbo Institute of Technology (Chiny) oraz 5 studentów z Połtawskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu im. J. Kondratiuka (Ukraina) uczestniczyło w tym II edycji polsko – chińskiej szkoły letnij na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Tematem II edycji szkoły była analiza potencjału Nowego Jedwabnego Szlaku.


W lipcu 2015 roku grupa 5 studentów wraz z opiekunką dr Ye Tingting uczestniczyła w szkole letniej zorganizowanej na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Przez trzy tygodnie chińscy studenci zgłębiali zagadnienia z zakresu logistyki, oraz zapoznawali się z historią i kulturą Polski. Wizyty studyjne w firmach ADAMPOL, KAN oraz centrum logistycznym PKP Cargo w Małaszewiczach przybliżyły im zagadnienia związane z logistyką w europejskim wydaniu.
2 lipca 2015 roku 30 studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej wyjechało na miesiąc do Chin i tym samym rozpoczęła się Szkoła Letnia Logistyki w Ningbo Institute of Technology (NIT). Uroczystej inauguracji przewodzili wicerektor Ningbo Institute of Technology Chunming Yu oraz dziekan Szkoły Zarządzania NIT prof. Hao Wang.


Ważne wydarzeniaPodczas Wschodniego Forum Gospodarczego prof. Joanicjusz Nazarko, Dyrektor Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauk o Usługach, poprowadził panel dotyczący Nowego Jedwabnego Szlaku. Wśród osób biorących udział w dyskusji byli, miedzy innymi, Hu Zeng prezes chińsko-białoruskiego parku przemysłowego Great Stone w Mińsku, Ewa Trochimiuk z Adampolu i Marek Cieślak z firmy Hatrans Logistic.


20 czerwca 2016 roku prof. Joanicjusz Nazarko wziął udział w Warszawie w IV Forum Gospodarczym Polska-Chiny. Dzień wcześniej do Polski z oficjalną wizytą przyjechał prezydent Chin Xi Jinping. W spotkaniu z partnerami chińskimi uczestniczyli także przedstawiciele podlaskiego samorządu: Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, Dyrektor Gabinetu Marszałka Bogdan Olszewski oraz i Bogdan Rogaski, prezes firmy Barter S.A.


9 czerwca 2015 roku profesor Joanicjusz Nazarko wyróżniony został prestiżowym tytułem Profesora Honorowego Zhejiang University Ningbo Institute of Technology (ZJUNIT). Zhejiang University (z głównym kampusem ulokowanym w Hangzhou) jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych uniwersytetów chińskich.


14 czerwca 2016 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu Profesora Honorowego Politechniki Białostockiej prof. Hao Wang - Prodziekanowi Szkoły Zarządzania na Zhejiang University Ningbo Institute of Technology, międzynarodowemu autorytetowi w dziedzinie inżynierii logistyki, współzałożycielowi, po stronie chińskiej, Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach.
Podczas wizyty w Ningbo, Chiny (ZJUNIT), profesor Joanicjusz Nazarko, w imieniu JM Rektora Politechniki Białostockiej oraz Prezydent Zhejiang University Ningbo Institute of Technology (ZJUNIT), prof. Wei-Liang Jin podpisali porozumienie o realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie International China and Central-Eastern Europe Institute of Logistics and Service Science.