Katedra Informatyki Gospodarczej

Katedra Informatyki Gospodarczej

Katedra Informatyki Gospodarczej Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej powstała w 1999 roku z inicjatywy prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusza Nazarko.

Misją Katedry Informatyki Gospodarczej jest prowadzenie prac naukowo-badawczych, projektów wdrożeniowych oraz kształcenie studentów w obszarze eksploracji i analizy danych biznesowych, zastosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających funkcjonowanie organizacji, zarządzania procesami, e-biznesu, transformacji e-administracji (t-government), digital economy.

Działalność badawcza Katedry obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu zastosowań w zarządzaniu metod ilościowych, systemów informatycznych zarządzania, podejścia procesowego, modelowania procesów biznesowych, prognozowania gospodarczego, gospodarki elektronicznej, wizualizacji danych. Wiele z dotychczas uzyskanych wyników stanowiło przedmiot krajowych i zagranicznych publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych i innych opracowań (biblioteka.pb.edu.pl). Zaplecze Katedry stanowią specjalistyczne laboratoria komputerowe oraz pracownie zdalnego kształcenia.

Katedra jest wiodącą jednostką dla specjalności informatyka gospodarcza i logistyka. Absolwenci tej specjalności, dzięki zdobytej wiedzy specjalistycznej, a szczególnie dzięki zdobytym umiejętnościom praktycznym, posiadają kompetencje związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w praktyce gospodarczej. Wielu absolwentów tej specjalności znajduje pracę w przedsiębiorstwach,  instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, czy w administracji rządowej i samorządowej.

Od września 2017 r. kierownikiem Katedry Informatyki Gospodarczej jest dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. nzw. Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest 15 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 4 pracowników administracyjnych i inżynieryjnych. Pracownicy katedry są członkami wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i instytucji naukowych i zawodowych.

     
Imię i nazwisko Stanowisko
dr Katarzyna Dębkowska adiunkt -
dr inż. Maciej Dobrzyński starszy wykładowca -
dr Krzysztof Dziekoński adiunkt -
dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. nzw. profesor nadzwyczajny -
dr Ireneusz Janiuk adiunkt -
dr inż. Arkadiusz Jurczuk adiunkt
dr inż. Anna Olszewska adiunkt -
dr hab. inż. Waldemar Rakowski, prof. nzw. profesor nadzwyczajny -
mgr inż. Justyna Winkowska asystent -
dr inż. Wojciech Zalewski starszy wykładowca -
dr inż. Krzysztof Kamil Żur adiunkt -
mgr Ewa Czech st. specjalista ds. administracyjnych -
Bogdan Jakimowicz specjalista ds. informatycznych -
mgr inż. Aleksy Karpiuk st. specjalista ds. informatycznych -
inż. Mariusz Zalewski specjalista ds. informatycznych -

Brak aktualności