dr Joanna Szydło

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Komunikacja interpersonalna, komunikacja międzykulturowa, wartości i postawy, etyka w zarządzaniu, kultura organizacyjna. 

  

 Najważniejsze publikacje 

  

 1. Szydło J., Kulturowe ramy zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2018.
 2. Szydło J., Bozhko V., Kulchii I., Comparative Legal Analysis of the Legislation of Labor Protection in Construction Using the Example of the EU, Azerbaijan and Ukraine, „International Journal of Engineering and Technology”, Vol. 7, nr 3.2, 2018, s. 54-58.
 3. Szydło J., Widelska U., Płeć jako determinanta zachowań przywódczych w organizacji, w: Człowiek w organizacji, red. Izabela Stańczyk, Sebastian Twaróg, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 35-46.
 4. Szydło J., Widelska U., Leadership values - the perspective of potential managers from Poland and Ukraine (comparative analysis), Business and Management 2018: The 10th International Scientific Conference, Vilnius, May 3-4, 2018
 5. Szydło J., Kulturowy aspekt zarządzania w dużych przedsiębiorstwach Podlasia, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. 19, z. 3-cz.1, 2018, s. 159-177.
  Szydło J., Wpływ kultury narodowej na kulturę zarządzania na przykładzie organizacji polskiej i ukraińskiej, „Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka”, 2017, nr 3, s. 263-277.
 6. Szydło J., Widelska U., Moczydłowska J., Kobylińska U., Krot K., Siderska J., Szpilko D., Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie podlaskim, WUP, Białystok 2017.
 7. Szydło J., Widelska U., Research into the labor market seen from the perspective of working women, Economics and Social Development, 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society", Zagreb, ed. Vojko Potocan, Pavle Kalinic, Ante Vuletic, Book of Proceedings, 2017,  s. 490-498.
 8. Szydło J., Widelska U., Research into the labor market seen from the perspective of working women, Economics and Social Development, 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society", Zagreb, ed. Vojko Potocan, Pavle Kalinic, Ante Vuletic, Book of Abstracts, 2017, s. 67.
 9. Szydło J., Ukraiński dyskurs feministyczny po roku 1990, w: Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet, red. A. Janicka, C. Fournier Kiss, M. Bracka, Wydawnictwo Atelier Studio, Białystok 2017, s. 379-388.
 10. Moczydłowska J.M., Szydło J.,  Gender stereotypes versus the characteristics of management style of men and women – the perspective of business fields, Economics and Social Development, 23rd International Scientific Conference on Economic and Socilal Development, ed. M. Cingula, M. Przygoda, K. Detelj, Book of Proceedings, 2017, s. 10-19.
 11. Szydło J., Differences between Values Preferred by Generations X, Y and Z, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. 18, z. 3, cz. 1, 2017, s. 89-100.
 12. Szydło J., Masculinity vs Femininity in Polish and Ukrainian Organisational Cultures, „Journal of Intercultural Management”, Vol. 8,  No. 4, December 2016,  s. 117-132.
  Moczydłowska J.M., Szydło J., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w ocenie studentów polskich i ukraińskich - analiza porównawcza, „Przedsiębiorczość   i Zarządzanie”, T.17, z. 9, cz. 2, 2016, s. 203-222.
 13.             

 

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Joanna Szydło

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

213 KF

Telefon

85 746 98 28

E-mail

j.szydlo@pb.edu.pl