Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 

dr Ewa Rollnik-Sadowska

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Ekonomia pracy, polityka rynku pracy.

  

 Najważniejsze publikacje 

  

 1. Ewa Rollnik-Sadowska, 2019, Efektywność instytucji publicznych – przykład powiatowych urzędów pracy w Polsce. Pojęcie, determinanty, metodyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2019 [ISBN 978-83-65596-88-8], 201 s.
 2. Ewa Cichowicz, Ewa Rollnik-Sadowska, 2018, Inclusive growth in CEE countries as a determinant of sustainable development, „Sustainability”, Vol. 10, Nr 11; Impact Factor 2017: 2,075
 3. Ewa Rollnik-Sadowska, Edyta Dąbrowska, 2018, Cluster analysis of effectiveness of labour market policy in the European Union, „Oeconomia Copernicana”, Vol. 9, No. 1, s. 143-158
 4. Martiros Petrosyan, Ewa Rollnik-Sadowska, Maria Sahakyan, 2018, Development of regional economy as a factor of reducing emigration and increasing the welfare of the population of the countries with transition economies, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. 19, z. 3-cz.1, s. 217-229
 5. Ewa Rollnik-Sadowska, 2016, Young people in the European Union labour market, Latgale National Economy Research, Vol. 1, No. 8, s. 80-92
 6. Ewa Rollnik-Sadowska, 2016, Labour markets in the central and eastern Europe –comparative analysis, 21th International Scientific Conference: Economics and Management 2016: ICEM’2016: Proceeding of Selected Papers, Brno University of Technology, Brno, s. 387-393
 7. Vilmante Kumpikaite-Valiūniene, Ewa Rollnik-Sadowska, Ewa Glińska, 2016, Education and future work attitudes of students in Poland and Lithuania:
  a comparative analysis, „Society. Integration. Education” Vol. 4, s. 345-354
 8. Hanne Marklund, Ewa Rollnik-Sadowska, 2016, The role of private companies in the Danish active labour market policy, „Ekonomia i Prawo”, Vol. 15, Nr 2, s. 209 – 218
 9. Ewa Rollnik-Sadowska, 2015, Transformation of European labour market policy models -exemplified by Denmark, Germany and the United Kingdom, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, No. 5, s. 38-51
 10. Ewa Rollnik-Sadowska, 2015, Dobre praktyki w zakresie rozwiązań systemowych
  w kształceniu zawodowym na przykładzie niemieckiego systemu dualnego, „Polityka Społeczna”, R.42, Nr 5/6
 11. Ewa Rollnik-Sadowska, 2014, Rynek pracy na terenach wiejskich w krajach Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego”, T. 14, z. 1, s. 75-85
 12. Ewa Rollnik-Sadowska, 2014, Potencjał polskiego sektora kreatywnego na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, „Marketing i Rynek”,  Nr 2, s. 132-140
                         

  

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Ewa Rollnik-Sadowska

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

213 KF, 108 DZ

Telefon

85 746 74 73

E-mail

e.rollnik@pb.edu.pl