dr Anna Tomaszuk

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Kapitał ludzki, współpraca międzyorganizacyjna, zarządzanie relacjami.

  

 Najważniejsze publikacje 

  

 1. Tomaszuk, Importance of Technological Factors in the Creation of Cooperation,Procedia Engineering 2017,  Vol. 182, s. 701-708.
 2. Daniluk, A. Tomaszuk, Cooperation between competing companies as a factor of technological entrepreneutship creation, 21th International Scientific Conference: Economics and Management 2016: ICEM’2016: Proceeding of Selected Papers, Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy 2016, s. 533-541.
 3. Daniluk, A. Tomaszuk, Conditions for development of companies’ cooperation and entrepreneurship, The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016": Conference Proceedings, Vilnus 2016, 9s.
 4. Tomaszuk, Stereotypes in the perception of cross-border business partners (on the example of Podlasie entrepreneurs), Ekonomia i Zarządzanie 2016, Vol. 8, nr 2, s. 56-63.
 5. Tomaszuk, Rozwój inteligentnych specjalizacji w województwie podlaskim, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 2015, nr 83, s. 681-690.
 6. Tomaszuk, Rola i znaczenie stereotypów w kreowaniu współpracy transgranicznej (na przykładzie podlaskich przedsiębiorców), Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2014, T. 15, z 6, cz. 1, s. 265-275.
 7. Tomaszuk, Motywowanie pracowników produkcyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa branży bieliźniarskiej, Ekonomia i Zarządzanie 2014, vol. 6, nr 1, s. 238-251.
 8. Tomaszuk, W. Matwiejczuk, Sociologičeskie aspekty motivacii menedžerov pol’skih stroitel’nyh predpriâtij, Sociologičeskie Issledovaniâ 2013, nr 9, s. 42-50.
 9. Tomaszuk, Przegląd motywatorów stosowanych w podlaskich przedsiębiorstwach budowlanych, Przegląd Organizacji 2013, nr 10, s. 24-34.
 10. Tomaszuk, Sylwetka menedżera w świetle teorii zarządzania i badań własnych na przykładzie menedżerów sektora budownictwa województwa podlaskiego, Ekonomia i Zarządzanie 2013, T. 5, nr 4, s. 67-81.  
 11.  
 12.              

                     

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Anna Tomaszuk

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

10a KF

Telefon

85 746 98 16

E-mail

a.tomaszuk@pb.edu.pl