dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. PB

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Inżynieria produkcji, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, utrzymanie ruchu maszyn, eksploatacja i niezawodność maszyn.

  

 Najważniejsze publikacje 

                

 1. Antoniuk, S. Sandomirskij, J. Jaroszewicz, Badanie możliwości estymacji naprężeń szczątkowych na podstawie gradientu pola namagnesowania, Przegląd Mechaniczny - 2017, nr 2, s. 9-13.
 2. Antoniuk, J. Jaroszewicz, L. Radziszewski, Ł. Dragun, Theoretical stress analysis-based improvement of friction clutch disc manufacturing process, Czasopismo Techniczne. Mechanika / Politechnika Krakowska - R. 113, z. 4-M (2016), s. 73-79.
 3. K. Żur, J. Jaroszewicz, Ł. Dragun, Analytical solutions to boundary value problem of free vibration of sandwich thin circular plates with discrete elements, International Journal of Applied Mechanics and Engineering - vol. 20, nr 3 (2015), s. 617-627.
 4. Jaroszewicz, Natural frequencies of axisymmetric vibrations of thin hyperbolic circular plates with clamped edges, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, vol. 22, no. 2, 2017, p. 451-457.
 5. Jaroszewicz, M. Baran, M. Grodzka, D. Humienna, Reduction of changeover time in a CNC milling machine using EROWA zeroing system based on the example of SaMASZ company, Białystok, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie - Z. 100 (2017), s. 155-170. 
 6. Jaroszewicz, L. Radziszewski, The general formula for calculation of fundamental frequency of axisymmetric vibrations of circular plates with linearly variable thickness, Technical Sciences - 2016, nr 19 (4), s. 401-410. 
 7. Jaroszewicz, L. Radziszewski, Ł. Dragun, The Study of the Effect of Static Axial Loads on Vertically-Mounted Tapered Cantilever Transverse Vibrations Using the Cauchy Function, Applied Mechanics and Materials - vol. 712 (2015), s. 49-54. 
 8. Jaroszewicz, K. Kamil Żur, Ł. Dragun, The influence function in analysis of bending curve and reactions of elastic supports of beam with variable parameters, Journal of Theoretical and Applied Mechanics - Vol. 52, nr 1 (2014), s. 247-255. 
 9. Jaroszewicz, K. Humienna, J. Stolarski, Using the chosen quality management tools in SMED methodology - case study, Przegląd Mechaniczny - 2017, nr 3, s. 46-51. 
 10. J. Jaroszewicz, Experimental verification of theoretical calculations of the natural frequencies of axisymmetric vibrations of thin circular plates clamped at the edge, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna - T. 22, nr 1 (2017), s. 4-11. 

    

 Wzory użytkowe

   

 1. Jaroszewicz J, Łukaszewicz K., Dragun Ł.: (2016) Propozycja konstrukcji głowicy do ślizgowego nagniatania diamentowego, (zgłoszony do Rzecznika Patentowego PB) – w trakcie uzyskiwania ochrony wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP.
 2. Jaroszewicz J., Dragun Ł. (2015), Urządzenie do zadawania i pomiaru granicznego obciążenia poprzecznego stosowanego na stanowisku do badania stopnia zużycia zwłaszcza w łożyskach kulkowych podczas ich badania eksploatacyjnego, [WIPO ST 10/C PL 121492U].

 3.          
       

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Jerzy Jaroszewicz, prof. PB

Tytuł naukowy

dr hab. inż.

Stanowisko

Profesor uczelni

Katedra

Katedra Zarządzania Produkcją

Kontakt

Pokój

6 KF

Telefon

85 746 98 24

E-mail

j.jaroszewicz@pb.edu.pl