dr inż. Ewa Rauba

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Ekonomika ochrony środowiska, zarządzanie przedsiębiorstwami użyteczności publicznej.

  

 Najważniejsze publikacje 

  

  1. E. Rauba, R. Miłaszewski, Analiza stężeń wybranych anionów w wodach ujmowanych do celów wodociągowych na terenie gminy Hajnówka, Gosp. Wod. 2019, nr 5, s. 13-17
  2. E. Rauba, Opłaty za usługi wodne w rolnictwie w świetle polskiego prawa i wymagań Unii Europejskiej, Rocz. Nauk. Ekon. Rol. - T. 105, z. 2 (2018), s. 137-146
  3. E. Rauba, The analysis of tariffs for collective sewage treatment services in the cities of the warmińsko-mazurskie voivodeship, Ekon. i Środ - 2018, nr 4, s. 154-166
  4. E. Rauba, Services of surface water ecosystems in relations to water usage for irrigation of agricultural land, Ekon. i Środ. - 2017, nr 4, s. 143-155
  5. E. Rauba, Kształtowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie na przykładzie gminy miejsko-wiejskiej Choroszcz, Stud. i Pr. U Szczec. - Nr 40-t.2 (2015), s. 289-298
  6.     
  

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Ewa Rauba

Tytuł naukowy

dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania Produkcją

Kontakt

Pokój

32 KS

Telefon

85 746 74 65

E-mail

e.rauba@pb.edu.pl