dr Ewa Tokajuk

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Przemiany systemowe sektora finansowego, rozwój i przemiany sektora bankowego, zarządzanie finansami gospodarstw domowych, zachowania i decyzje uczestników rynku finansowego, polityka a ekonomia.

  

 Najważniejsze publikacje 

  

  1. Ewa Tokajuk, Bankowe i pozabankowe formy inwestowania oszczędności na polskim rynku finansowym, praca zbiorowa / pod red. Marcina Kalinowskiego, System finansowy – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju, Tom 27/2013, CedeWu, Warszawa 2013
  2. Ewa Tokajuk, Możliwości inwestycyjne gospodarstw domowych na polskim rynku finansowym, Optimum Studia Ekonomiczne, nr 1(2011) Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2011
  3. Ewa Tokajuk, Wpływ kryzysu finansowego na funkcjonowanie gospodarstw domowych, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke, Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Nr143, Poznań 2010
  4. Ewa Tokajuk, Przyczyny i zapobieganie kryzysom finansowym na przykładzie polskiego sektora bankowego, [w:] Finanse 2009-Teoria i praktyka. Bankowość, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy usług nr 38(548), Szczecin 2009
  5.  

             

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Ewa Tokajuk

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

101 KF

Telefon

85 746 98 05

E-mail

e.tokajuk@pb.edu.pl