Strategia

Z satysfakcją przedkładamy Państwu Strategię rozwoju Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020. Dokument wyznaczający strategiczne kierunki rozwoju Wydziału jest narzędziem antycypowania przyszłości i systematycznego monitorowania zachodzących w przestrzeni eduka-cyjnej zmian.

Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania  została zatwierdzona na posiedzeniu Rady Wydziału Zarządzania w dniu 20 lutego 2013 r.  i przyjęta Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania nr 1/2013.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu i wspólnego włączenia się w proces realizacji Strategii.

dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw.
Dziekan Wydziału Zarządzania