Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.


Witamy Państwa na stronie kwartalnika naukowego AKADEMIA ZARZĄDZANIA wydawanego przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej przy ścisłej współpracy z Towarzystwem Naukowym TNOiK oddział Białystok.

Zapraszamy wszystkich pasjonatów zarządzania, zarówno przedstawicieli świata nauki jak i praktyków biznesu, a także doktorantów i studentów mających aspiracje naukowe. W czasopiśmie AKADEMIA ZARZĄDZANIA  publikowane są oryginalne prace przedstawiające teoretyczny i empiryczny dorobek z zakresu nowoczesnego zarządzania. Oczekujemy na interesujące teksty podejmujące problematykę zarządzania w ujęciu funkcjonalnym i procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem logistyki, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania strategicznego, marketingu, zarządzania zmianami  i finansami, przedsiębiorczości i innowacyjności oraz zarządzania procesem produkcji. Wszystkie nadesłane artykuły poddawane są tzw. „ślepej” recenzji dokonanej przez dwóch niezależnych ekspertów. Publikujemy teksty w języku polskim i angielskim.

   

Zapraszamy do współpracy

Redaktor naczelna

prof. dr hab. Joanna M. Moczydłowska

Kwartalnik Akademia Zarządzania (Academy of Management) jest recenzowanym czasopismem prezentującym szerokie spektrum tematów z dziedziny nauk ekonomicznych, w szczególności z dyscypliny nauki o zarządzaniu. Celem głównym czasopisma jest propagowanie dorobku studentów, doktorantów i młodych naukowców.

ISSN 2544-512X

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma „Akademii Zarządzania” jest wersja elektroniczna zamieszczona na stronie http://info.wiz.pb.edu.pl/az     

Kolegium redakcyjne

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Joanna Moczydłowska

Zastępcy redaktora naczelnego
ds. naukowych – dr Łukasz Nazarko
ds. organizacyjnych – dr Joanna Szydło
ds. wydawniczych – dr Danuta Szpilko

Sekretarz techniczny
mgr Aleksandra Gulc

Rada naukowa

dr hab. Bogusław Bembenek, prof. PRz Politechnika Rzeszowska
dr hab. Agnieszka Bitkowska, prof. PW Politechnika Warszawska
dr hab. Jacek Brdulak, prof. SGH Szkoła Główna Handlowa
dr hab. inż. Justyna Maria Bugaj Uniwersytet Jagielloński
prof. Valentina Burkšienė Klaipeda University, Litwa
dr hab. Wiesław Ciechomski, prof. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. Jaroslav Dvorak Klaipeda University, Litwa
prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB
Politechnika Białostocka
dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. AFiB Vistula Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński
dr Laima Jeseviciute-Ufartiene Kauno Kolegija (Litwa)
dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk Politechnika Białostocka
dr Urszula Kobylińska Politechnika Białostocka
dr hab. Jacek Kopeć, prof. UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Anna Korombel, prof. PCz Politechnika Częstochowska
dr hab. Zbigniew Korzeb, prof. PB Politechnika Białostocka
prof. dr hab. Bolesław Kuc Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
dr Andrea Ivanišević University of Novi Sad, Serbia
dr hab. Aleksandra Laskowska, prof. UŁ Uczelnia Łazarskiego
dr Lienite Litavniece Rezekne Academy of Technologies (Łotwa)
dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. PB Politechnika Białostocka
dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Bogusz Mikuła, prof. UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Joanna M. Moczydłowska, prof. PB Politechnika Białostocka
prof. n. ekon. i n. tech. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko  Politechnika Białostocka
prof. Volodymyr Onyshchenko Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, (Ukraina)
dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. PB Politechnika Białostocka
dr Sonja Pejić University of Novi Sad, Serbia
dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski, prof. PB Politechnika Białostocka
dr hab. Błażej Prusak, prof. PG Politechnika Gdańska
dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB Politechnika Białostocka
prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 dr hab. Elżbieta Weiss, prof. WSFiZ  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 dr hab. Alicja Winnicka-Wejs, prof. UEK  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński

2021 Volume 5 Issue 2

2021 Volume 5 Issue 1

2020 Volume 4 Issue 4

2020 Volume 4 Issue 3

2020 Volume 4 Issue 2

2020 Volume 4 Issue 1

2019 Volume 3 Issue 4

2019 Volume 3 Issue 3

2019 Volume 3 Issue 2

2019 Volume 3 Issue 1

2018 Volume 2 Issue 4

2018 Volume 2 Issue 3


2018 Volume 2 Issue 2

2018 Volume 2 Issue 1

2017 Volume 1 Issue 1